สิ่งที่ดีที่สุดของการรู้อายุครรภ์

 การรู้อายุครรภ์ถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะเมื่อเราทราบว่าตั้งครรภ์ได้กี่สัปดาห์เราก็สามารถที่จะวางแผนต่อว่าจะเอาอย่างไรต่อไป ไม่ว่าเลือกจะตั้งครรภ์ต่อหรือยุติการตั้งครรภ์

หากต้องยุติการตั้งครรภ์หรือทำแท้งจะด้วยสาเหตุจำเป็นใดๆก็แล้วแต่บุคคล อายุครรภ์จะเป็นสิ่งที่บอกได้ว่ามันสมควรที่จะทำหรือไม่ และจะทำด้วยวิธีการใด อาทิ การใช้เครื่องมือทางการแพทย์ หรือการใช้ยาเม็ดขับเลือด ซึ่งในประเทศไทยอยู่ในระหว่างการรอขึ้นทะเบียน การจะยุติด้วยยาต้องรับการบริการจากแพทย์และพยาบาล เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการเอง ทั้งนี้ระยะเวลาจะสัมพันธ์กับอายุครรภ์ของผู้รับบริการที่สำคัญคือโอกาสเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายต่อสุขภาพก็ลดลงตามขนาดของอายุครรภ์ คืออายุครรภ์น้อย ความเสี่ยงก็น้อย ใช้เวลาไม่มาก ค่าใช้จ่ายน้อย หากอายุครรภ์มาก การยุติการตั้งครรภ์อย่างถูกต้อง เหมาะสมโดยแพทย์แม้จะมีความปลอดภัย แต่ก็ขึ้นอยู่กับอายุครรภ์และสุขภาพกายของผู้รับบริการด้วย

เพราะฉะนั้น ทันทีที่รู้ว่าตั้งครรภ์ การรู้อายุครรภ์จึงจำเป็น เราสามารถนับอายุครรภ์ได้โดยการคำนวณจากวันแรกของประจำเดือนครั้งล่าสุด จะรู้อายุครรภ์ว่ากี่สัปดาห์ หรือไปอัลตราซาวน์ เพื่อทราบอายุครรภ์ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านได้เลย หากจะตั้งครรภ์ต่อก็วางแผนเรื่องการดูแลสุขภาพทั้งตนเองและครรภ์ หากต้องตัดสินใจยุติก็วางแผนในการจัดการตามเงื่อนไขของตนเองต่อไป

การรู้อายุครรภ์ก็เพื่อความปลอดของผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ ไม่ว่าการตัดสินใจหลังจากนี้จะเป็นอย่างไร 1663 ยินดีให้การปรึกษาเมื่อท้องไม่พร้อม เพื่อช่วยกันหาแนวทางการจัดการตามความเหมาะสมกับความต้องการของผู้รับบริการต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.