ทำแท้งด้วยยาอย่างไรให้ปลอดภัย ?

          ทำแท้งด้วยยาให้ปลอดภัยที่สุดเมื่อใช้ยาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ยาทำแท้งได้ผลดีที่สุดปลอดภัยที่สุดในช่วง 9 สัปดาห์แรก ยาทำแท้งมี 2 ชนิดคือ RU486(MTPill) และไซโตเทค(Cytotec) ควรใช้ยา 2 ชนิดร่วมกันเพราะมีประสิทธิภาพมากกว่าใช้ไซโตเทคเดี่ยวๆ ผลการวิจัยพบว่าแท้งสมบูรณ์ 95-98 %

การใช้ยาทำแท้งในอายุครรภ์ไม่เกิน 9 สัปดาห์ ควรใช้ยาดังนี้

– ขั้นตอนที่หนึ่ง กินยา RU486 1 เม็ด (mifepristone 200 mg) ยานี้จะไปขวางกั้นประสิทธิภาพของโปรเจสเตอโรน ฮอร์โมนที่จำเป็นในการตั้งครรภ์

– อีก 36 ชั่วโมง สอดยาไซโตเทค 2 เม็ดทางช่องคลอด หลังจากนั้น

– อีก 12 ชั่วโมง สอดยาไซโตเทค 2 เม็ดทางช่องคลอด

 

ผู้ที่สอดยาไม่เป็นหรือไม่สะดวกจะสอดยา แนะนำดังนี้

– กินยา RU486 1 เม็ด

-อีก 36 ชั่วโมงต่อมา อมไซโตเทค (Misprostol) 4 เม็ดใต้ลิ้น และทิ้งไว้อย่างนั้นอย่างน้อย 30นาที จะกว่ายาจะละลายไปจนหมด ในระหว่างนี้สามารถกลืนน้ำลายไ้ด้ และหลังจาก 30 นาทีไปแล้วให้กลืนส่วนที่เหลือของยาลงไป

– 4 ชั่วโมงต่อมา อมไซโตเทคอีก 2 เม็ดใต้ลิ้นให้ครบ 30 นาที แล้วกลืนยา

 

ข้อดีของการอมยาใต้ลิ้นคือ ถ้าหากจำเป็นต้องไปพบแพทย์ แพทย์จะไม่รู้เลยว่าเป็นการใช้ยาทำแท้งเพราะอาการจะเหมือนแท้งธรรมชาติทุกอย่าง แต่ถ้าเหน็บยาแล้วแพทย์ตรวจพบยาในช่องคลอด ก็จะรู้ว่าเป็นการใช้ยาเพื่อทำแท้ง

 

การใช้ยาทำแท้งในอายุครรภ์เกิน 9 สัปดาห์

แนะนำใช้ยาสอดไซโตเทคเพียงชนิดเดียว โดยการสอดช่องคลอดครั้งละ 2 เม็ด ทุก 12 ชั่วโมง ปริมาณยาขึ้นอยู่กับอายุครรภ์ โดยทั่วไประหว่าง 6-12 เม็ด

ไม่ควรอย่างยิ่งที่พยายามกดท้อง ทุบท้อง หรือใช้วัสดุแหย่เข้าไปเพราะอาจเกิดอันตราย ปัจจุบันมีบริการทำแท้งที่สะดวกและปลอดภัยกว่ามาก

1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ “ทำแท้งด้วยยาอย่างไรให้ปลอดภัย ?

  1. ้A

    ถ้า ท้อง 3 เดือน ใช้ไซโตลอค แต่ไม่สอดได้ไหมคะ แบบใช้วิธีกินเอาออ่ะค่ะ ได้ผลไหม

ความเห็นถูกปิด