คลังเก็บป้ายกำกับ: ขายยาทำแท้ง อุบลราชธานี

ไซโตเทค-อาร์ยู 486″ อ้างเป็นยาทำแท้ง

cytotecdd

นานกว่า 20 ปีแล้วที่มีการพูดถึงยาเม็ดขาวๆเล็กๆที่ชื่อ RU486 หรือ อาร์ยู486 ซึ่งคิดค้นโดย เอเตียน โบลีเยอ ชาวฝรั่งเศส ซึ่งมีการลักลอบนำเข้ามาในประเทศไทย โดยอ้างสรรพคุณว่าเป็น “ยาเม็ดทำแท้ง” ล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้รับร้องเรียนจากผู้บริโภคว่า มีการลักลอบโฆษณาและจำหน่ายยาอาร์ยู 486 และยาไซโตเทคผ่านทางเว็บไซต์ เว็บบอร์ดต่างๆ  โดยโฆษณาว่าเป็นยาสอด ยาทำแท้ง ยาขับเลือด ยาเหน็บ ทำแท้ง ยาขับประจำเดือน มีการบรรยายสรรพคุณและวิธีใช้อย่างละเอียด

          รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ในฐานะโฆษก อย. บอกว่า อย. ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการลักลอบจำหน่ายยา ทั้งไซโตเท็ค และอาร์ยู 486 ซึ่งก็ได้มีการสั่งปิดเว็บไซต์มาเป็นระยะๆ แต่ก็ยังไม่หมดสิ้น ซึ่งขณะนี้ทาง อย.กำลังดำเนินการติดตาม สืบสวน ตรวจจับเพื่อจะสาวให้ถึงต้นตอของทั้งผู้นำเข้าและผู้จำหน่ายยาอาร์ยู 486  เนื่องจากยาตัวนี้ยังไม่มีการขึ้นทะเบียนในประเทศไทย  ส่วนยาไซโตเทค จัดเป็นยาควบคุมพิเศษ ที่ให้ใช้เฉพาะในโรงพยาบาลเท่านั้น ไม่สามารถนำมาจำหน่ายได้

          สำหรับยาไซโตเทค รองเลขาธิการ อย. อธิบายว่า มีลักษณะเป็นเม็ดสีขาวรูปหกเหลี่ยม มีขีดแบ่งครึ่งทั้งสองข้าง ตัวยาสำคัญคือ ไมโสโปรสตอล (Misoprostol) 200 ไมโครกรัม ยาตัวนี้มีข้อบ่งใช้คือ เป็นยารักษาแผลของลำไส้เล็กส่วนต้นและของกระเพาะอาหาร รวมทั้งที่เกิดเนื่องจากการใช้ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAID) ในผู้ป่วยโรคข้อกระดูกอักเสบ รวมถึงใช้สำหรับป้องกันการเกิดแผลของกระเพาะอาหารที่เกิดจากการใช้ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAID) เช่น แอสไพริน หรือใช้ในคนไข้ที่อยู่ในระยะเสี่ยงต่อการเกิดแผลในกระเพาะอาหารแทรกซ้อน เช่น ผู้สูงอายุ หรือในคนไข้ที่มีโอกาสสูงที่จะเกิดแผลในกระเพาะอาหาร เช่น คนไข้ที่เคยมีประวัติว่าเคยมีแผลมาก่อน

          “ที่ต้องระวัง คือ ยาตัวนี้มีข้อห้ามใช้ในสตรีมีครรภ์ หรือสตรีที่มีแผนการตั้งครรภ์ เนื่องจากจะเพิ่มความแรงของการบีบตัวของมดลูกในเวลามีครรภ์ ซึ่งอาจจะทำให้การปฏิสนธิในครรภ์ถูกขับออกเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดได้ และห้ามใช้ในผู้ป่วยที่พบว่าแพ้สารโปรสตาแกลนดิน ขณะเดียวกัน ก็ต้องระวังในกรณีของผู้ป่วยที่มีโรค ซึ่งเมื่อความดันโลหิตลดลงจะก่อให้เกิดอาการแทรกซ้อนที่ รุนแรง เช่น โรคทางสมองและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดโคโรนารีย์ หรือโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดส่วนขอบขั้นรุนแรง รวมทั้งความดันโลหิตสูง”

          ส่วนยาอาร์ยู 486 นั้น โฆษก อย. บอกว่า ยาอาร์ยู 486 เป็นสเตียรอยด์สังเคราะห์ มีตัวยาสำคัญคือ Mifepristone 200 มิลลิกรัมต่อ 1 เม็ด เป็นยาที่ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจาก อย. เนื่องจากยาชนิดนี้เข้าข่ายยาที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านอื่นๆ หรืออาจก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม และอาจมีการนำมาใช้ในทางที่ผิดได้ง่าย ที่สำคัญยังขาดข้อมูลทางวิชาการบางส่วนด้วย

           สำหรับในประเทศไทยการจะทำแท้งหรือยุติการตั้งครรภ์ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดและทำอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งแพทยสภาได้ออกข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ตามมาตรา 305 แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2548 ให้เป็นไปตามเงื่อนไขเพียง 2 ข้อหลักๆ คือ

1.เป็นกรณีที่จำเป็นต้องกระทำ เนื่องจากปัญหาสุขภาพทางกายของหญิงตั้งครรภ์ หรือ 2.เป็นกรณีที่จำเป็นต้องกระทำ เนื่องจากปัญหาสุขภาพทางจิตของหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งต้องได้รับการรับรอง หรือเห็นชอบจากผู้ประกอบการวิชาชีพเวชกรรมที่มิใช่ผู้กระทำการยุติการตั้งครรภ์อย่างน้อยหนึ่งคน

นอกเหนือจากนี้แล้วถือเป็นการทำแท้งเถื่อน  และเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งอาจจะมีผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายได้