คลังเก็บป้ายกำกับ: ท้อง 1 เดือน ยาขับ

องค์การอนามัยโลก WHO แนะการทำแท้งในช่วง COVID19

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน ที่ผ่านมา องค์การอนามัยโลกรวมได้กล่าวถึงการทำแท้งในหัวข้อเรื่อง“ ทำแท้งในช่วง covid19 อย่างไรให้ปลอดภัย” และมีการกระตุ้นให้ประเทศต่าง ๆ “ พิจารณาลดอุปสรรคที่อาจทำให้การดูแลผู้ป่วยหลังทำแท้งเกิดความล่าช้า” เรื่องนี้ดูเหมือนจะขัดแย้งกับกฎหมายของสหรัฐอเมริกาที่ห้ามไม่ให้ผู้รับอนุญาตล็อบบี้เพื่อทำแท้ง

คำแนะนำยังส่งเสริมให้เปลี่ยนจากขั้นตอนการผ่าตัดเป็น“ วิธีการทางการแพทย์ที่ไม่รุกล้ำ” โดยใช้ telemedicine และ “วิธีการจัดการด้วยตนเอง” หากเป็นไปได้ลดการเยี่ยมสถานที่

บางประเทศรวมถึงอังกฤษและฝรั่งเศสได้ปฏิบัติตามคำแนะนำนี้แล้วในขณะที่ประเทศอื่น ๆ ในยุโรปและสหรัฐอเมริกาหลายคนทำแท้งในช่วงที่มีการระบาดของ COVID-19

องค์การอนามัยโลกยังเสนอคำแนะนำเกี่ยวกับ“ การเปลี่ยนไปสู่การฟื้นฟูกิจกรรม” เนื่องจากการปลดล็อคในระดับประเทศทำได้อย่างง่าย พวกเขาเรียกร้องให้ประเทศต่างๆ“ ประเมินข้อมูลสินค้าคงคลังอย่างสม่ำเสมอ” ที่เกี่ยวข้องกับการทำแท้งเพื่อหลีกเลี่ยงการเก็บสินค้าเมื่อบริการปกติกลับมาทำงานอีกครั้งและ“ พิจารณาขยายกลไกการแพทย์ทางไกลเพื่อส่งยาในบริบทที่พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพ”

ผู้สนับสนุนการทำแท้งแสดงความหวังว่ามาตรการชั่วคราวเช่นเดียวกับที่ประกาศใช้ในฝรั่งเศสและอังกฤษจะยังคงดำเนินต่อไปในโลกหลังโพสต์ COVID และทำหน้าที่เป็นตัวอย่างให้กับประเทศอื่น ๆ Leah Hoctor ผู้อำนวยการศูนย์สิทธิการเจริญพันธุ์ในยุโรปบอกกับนิวยอร์กไทมส์ว่าเธอยินดีที่มีโอกาสทำมาตรฐานการทำแท้งด้วยตนเองที่บ้าน:“ ความจริงที่ว่ากฎหมายและนโยบายเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองต่อการระบาดครั้งใหญ่ แสดงให้เห็นว่าเป็นไปได้ที่จะปรับปรุงกฎหมายการทำแท้งของประเทศในยุโรปให้ทันสมัย

เมื่อใช้ cytotec ร่วมกับ mifepristone จะมีประสิทธิภาพแค่ไหน

การใช้ยา Ru486 ร่วมกับสารสังเคราะห์ ที่มีโครงสร้างคล้ายพรอสตาแกลนดินเช่น ไมโซพรอสตอลในการยุติการตั้งครรภ์ จะเพิ่มประสิทธิภาพในการขับชิ้นส่วนของการตั้งครรภ์ออกมาได้ง่ายขึ้น

การศึกษาทางคลินิกขององค์การอนามัยโลกพบว่าอัตราความสำเร็จของการใช้ยามิฟิพริสโตนขนาด 200 มิลลิกรัมควบคู่กับ ยา cytotec ขนาด 800 ไมโครกรัม ( 4 เม็ดๆละ 200 ไมโครกรัม) ที่ให้โดยการสอดช่องคลอดหรืออมใต้ลิ้น เพื่อการยุติการตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์ ไม่เกิน 63 วัน อยู่ที่ 93.9 – 95.4 % (แท้งครบ)

ส่วนความล้มแหลวของการยุติการตั้งครรภ์โดยใช้ยาเกิดขึ้นได้ประมาณ 4.6 – 6.1 % ซึ่งในจำนวนนี้พบว่า
0.3 – 1.1 % ยังคงตั้งครรภ์อยู่ส่วน 2.8 – 4.3 % มีการยุติการตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ (แท้งไม่ครบ)