คลังเก็บป้ายกำกับ: ซื้อยาขับเลือด

องค์การอนามัยโลก WHO แนะการทำแท้งในช่วง COVID19

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน ที่ผ่านมา องค์การอนามัยโลกรวมได้กล่าวถึงการทำแท้งในหัวข้อเรื่อง“ ทำแท้งในช่วง covid19 อย่างไรให้ปลอดภัย” และมีการกระตุ้นให้ประเทศต่าง ๆ “ พิจารณาลดอุปสรรคที่อาจทำให้การดูแลผู้ป่วยหลังทำแท้งเกิดความล่าช้า” เรื่องนี้ดูเหมือนจะขัดแย้งกับกฎหมายของสหรัฐอเมริกาที่ห้ามไม่ให้ผู้รับอนุญาตล็อบบี้เพื่อทำแท้ง

คำแนะนำยังส่งเสริมให้เปลี่ยนจากขั้นตอนการผ่าตัดเป็น“ วิธีการทางการแพทย์ที่ไม่รุกล้ำ” โดยใช้ telemedicine และ “วิธีการจัดการด้วยตนเอง” หากเป็นไปได้ลดการเยี่ยมสถานที่

บางประเทศรวมถึงอังกฤษและฝรั่งเศสได้ปฏิบัติตามคำแนะนำนี้แล้วในขณะที่ประเทศอื่น ๆ ในยุโรปและสหรัฐอเมริกาหลายคนทำแท้งในช่วงที่มีการระบาดของ COVID-19

องค์การอนามัยโลกยังเสนอคำแนะนำเกี่ยวกับ“ การเปลี่ยนไปสู่การฟื้นฟูกิจกรรม” เนื่องจากการปลดล็อคในระดับประเทศทำได้อย่างง่าย พวกเขาเรียกร้องให้ประเทศต่างๆ“ ประเมินข้อมูลสินค้าคงคลังอย่างสม่ำเสมอ” ที่เกี่ยวข้องกับการทำแท้งเพื่อหลีกเลี่ยงการเก็บสินค้าเมื่อบริการปกติกลับมาทำงานอีกครั้งและ“ พิจารณาขยายกลไกการแพทย์ทางไกลเพื่อส่งยาในบริบทที่พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพ”

ผู้สนับสนุนการทำแท้งแสดงความหวังว่ามาตรการชั่วคราวเช่นเดียวกับที่ประกาศใช้ในฝรั่งเศสและอังกฤษจะยังคงดำเนินต่อไปในโลกหลังโพสต์ COVID และทำหน้าที่เป็นตัวอย่างให้กับประเทศอื่น ๆ Leah Hoctor ผู้อำนวยการศูนย์สิทธิการเจริญพันธุ์ในยุโรปบอกกับนิวยอร์กไทมส์ว่าเธอยินดีที่มีโอกาสทำมาตรฐานการทำแท้งด้วยตนเองที่บ้าน:“ ความจริงที่ว่ากฎหมายและนโยบายเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองต่อการระบาดครั้งใหญ่ แสดงให้เห็นว่าเป็นไปได้ที่จะปรับปรุงกฎหมายการทำแท้งของประเทศในยุโรปให้ทันสมัย