คลังเก็บป้ายกำกับ: ยาทำแท้งชนิดกิน

ไซโตเทค-อาร์ยู 486″ อ้างเป็นยาทำแท้ง

cytotecdd

นานกว่า 20 ปีแล้วที่มีการพูดถึงยาเม็ดขาวๆเล็กๆที่ชื่อ RU486 หรือ อาร์ยู486 ซึ่งคิดค้นโดย เอเตียน โบลีเยอ ชาวฝรั่งเศส ซึ่งมีการลักลอบนำเข้ามาในประเทศไทย โดยอ้างสรรพคุณว่าเป็น “ยาเม็ดทำแท้ง” ล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้รับร้องเรียนจากผู้บริโภคว่า มีการลักลอบโฆษณาและจำหน่ายยาอาร์ยู 486 และยาไซโตเทคผ่านทางเว็บไซต์ เว็บบอร์ดต่างๆ  โดยโฆษณาว่าเป็นยาสอด ยาทำแท้ง ยาขับเลือด ยาเหน็บ ทำแท้ง ยาขับประจำเดือน มีการบรรยายสรรพคุณและวิธีใช้อย่างละเอียด

          รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ในฐานะโฆษก อย. บอกว่า อย. ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการลักลอบจำหน่ายยา ทั้งไซโตเท็ค และอาร์ยู 486 ซึ่งก็ได้มีการสั่งปิดเว็บไซต์มาเป็นระยะๆ แต่ก็ยังไม่หมดสิ้น ซึ่งขณะนี้ทาง อย.กำลังดำเนินการติดตาม สืบสวน ตรวจจับเพื่อจะสาวให้ถึงต้นตอของทั้งผู้นำเข้าและผู้จำหน่ายยาอาร์ยู 486  เนื่องจากยาตัวนี้ยังไม่มีการขึ้นทะเบียนในประเทศไทย  ส่วนยาไซโตเทค จัดเป็นยาควบคุมพิเศษ ที่ให้ใช้เฉพาะในโรงพยาบาลเท่านั้น ไม่สามารถนำมาจำหน่ายได้

          สำหรับยาไซโตเทค รองเลขาธิการ อย. อธิบายว่า มีลักษณะเป็นเม็ดสีขาวรูปหกเหลี่ยม มีขีดแบ่งครึ่งทั้งสองข้าง ตัวยาสำคัญคือ ไมโสโปรสตอล (Misoprostol) 200 ไมโครกรัม ยาตัวนี้มีข้อบ่งใช้คือ เป็นยารักษาแผลของลำไส้เล็กส่วนต้นและของกระเพาะอาหาร รวมทั้งที่เกิดเนื่องจากการใช้ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAID) ในผู้ป่วยโรคข้อกระดูกอักเสบ รวมถึงใช้สำหรับป้องกันการเกิดแผลของกระเพาะอาหารที่เกิดจากการใช้ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAID) เช่น แอสไพริน หรือใช้ในคนไข้ที่อยู่ในระยะเสี่ยงต่อการเกิดแผลในกระเพาะอาหารแทรกซ้อน เช่น ผู้สูงอายุ หรือในคนไข้ที่มีโอกาสสูงที่จะเกิดแผลในกระเพาะอาหาร เช่น คนไข้ที่เคยมีประวัติว่าเคยมีแผลมาก่อน

          “ที่ต้องระวัง คือ ยาตัวนี้มีข้อห้ามใช้ในสตรีมีครรภ์ หรือสตรีที่มีแผนการตั้งครรภ์ เนื่องจากจะเพิ่มความแรงของการบีบตัวของมดลูกในเวลามีครรภ์ ซึ่งอาจจะทำให้การปฏิสนธิในครรภ์ถูกขับออกเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดได้ และห้ามใช้ในผู้ป่วยที่พบว่าแพ้สารโปรสตาแกลนดิน ขณะเดียวกัน ก็ต้องระวังในกรณีของผู้ป่วยที่มีโรค ซึ่งเมื่อความดันโลหิตลดลงจะก่อให้เกิดอาการแทรกซ้อนที่ รุนแรง เช่น โรคทางสมองและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดโคโรนารีย์ หรือโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดส่วนขอบขั้นรุนแรง รวมทั้งความดันโลหิตสูง”

          ส่วนยาอาร์ยู 486 นั้น โฆษก อย. บอกว่า ยาอาร์ยู 486 เป็นสเตียรอยด์สังเคราะห์ มีตัวยาสำคัญคือ Mifepristone 200 มิลลิกรัมต่อ 1 เม็ด เป็นยาที่ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจาก อย. เนื่องจากยาชนิดนี้เข้าข่ายยาที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านอื่นๆ หรืออาจก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม และอาจมีการนำมาใช้ในทางที่ผิดได้ง่าย ที่สำคัญยังขาดข้อมูลทางวิชาการบางส่วนด้วย

           สำหรับในประเทศไทยการจะทำแท้งหรือยุติการตั้งครรภ์ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดและทำอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งแพทยสภาได้ออกข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ตามมาตรา 305 แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2548 ให้เป็นไปตามเงื่อนไขเพียง 2 ข้อหลักๆ คือ

1.เป็นกรณีที่จำเป็นต้องกระทำ เนื่องจากปัญหาสุขภาพทางกายของหญิงตั้งครรภ์ หรือ 2.เป็นกรณีที่จำเป็นต้องกระทำ เนื่องจากปัญหาสุขภาพทางจิตของหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งต้องได้รับการรับรอง หรือเห็นชอบจากผู้ประกอบการวิชาชีพเวชกรรมที่มิใช่ผู้กระทำการยุติการตั้งครรภ์อย่างน้อยหนึ่งคน

นอกเหนือจากนี้แล้วถือเป็นการทำแท้งเถื่อน  และเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งอาจจะมีผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายได้

 

ทำไมสาร Prostaglandins ถึงมีฤทธิ์ในการทำแท้ง

                สาร Prostaglandins เป็นชื่อทางเคมีของ cytotec  ซึ่งสามารถใช้เป็นยาเดี่ยวหรือใช้ร่วมกับยาอื่นๆเช่น Mifepristone(Ru486) โดยขนาดยาและช่องทางการให้ยาจะกล่าวถึงต่อไปในประเทศไทยนั้นมักอยู่ในรูปยาเม็ดสีขาวหกเหลี่ยมขนาด 200 ug ต่อเม็ดโดยยาจะทำให้เกิดการอ่อนนุ่มของปากมดลูกละทำให้เกิดการหดรัดตัวของมดลูกโดยมีผลข้างเคียงที่พบบ่อยได้แก่ไข้หนาวสั่นท้องเสียท้องอืดและคลื่นไส้อาเจียน
 
ความจริงแล้ว Misoprostol เป็นยาใช้ช่วยในการยับยั้งการหลั่งของกรดน้ำย่อยในกระเพาะอาหารใช้สำหรับการรักษาอาการแผลของลำไส้เล็กส่วนต้น  ของโรคกระเพาะอาหารทั่วไปหรือในรายที่คนไข้มีการใช้ยากลุ่มต้านการอักเสบที่มิใช่สเตียรอยด์ เพื่อป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารสำหรับผู้ป่วยในรายที่ต้องกินยาต้านการอักเสบนานๆ เพราะจะมีแนวโน้มเป็นโรคแผลในกระเพาะอาหารได้ง่าย
 แต่เนื่องจากตัวยาดังกล่าวมีฤทธิ์ในการบีบมดลูกจึงมีการนำมาใช้เป็นยาเหน็บช่องคลอดเพื่อการทำแท้ง ส่วนผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นคือ ยาอาจจะให้เกิดอาการปวดท้องและตกเลือดอย่างรุนแรงได้ โดยเฉพาะการใช้ยาในบางช่วงอายุครรภ์ที่อาจเกิดอันตรายได้มากกว่าปกติ หรือ หากเป็นการตั้งครรภ์นอกมดลูกก็ยิ่งมีการตกเลือดอย่างรุ่นแรงมากขึ้น หรืออาจเกิดอาการมดลูกปริแตก ในกรณีที่ผุ้ใช้ยาผ่านการผ่าตัดมดลูกมาก่อน อาการทั้งหมดนี้อาจส่งผลถึงกับชีวิตได้
 
              ยา Misoprostol ตัวนี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา สำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา (อย.) ได้จัดให้เป็นยาควบคุมพิเศษที่ต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์ในโรงพยาบาล  ซึ่งส่งผลให้เกิดการลักลอบขายยาในราคาที่สูงขึ้นมากทั้งในช่องทางลักลอบที่ผิดกฎหมาย

 
 

ยินดีให้คำปรึกษา โดยแพทย์หญิงปุญญณี โทร.092-7681838

จำหน่าย ยาสอด ยาทำแท้ง ยาขับเลือด ไซโตเทค ยาขับประจำเดือน ru486 cytotec ทำแท้ง ได้ผล100%

          ยินดีให้คำปรึกษาแก่ผู้มีปัญหาตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ตั้งครรภ์ในวัยเรียน ไม่พร้อมมีบุตร การยุติการตั้งครรภ์แบบปลอดภัยและได้ผลแน่นอน เราแนะนำการใช้ยาเพื่อยุติการตั้งครรภ์เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและอันตรายของการทำแท้งเถื่อนหรือการทำแท้งโดยเครื่องมือที่ไม่สะอาดไม่ปลอดภัย ผู้หญิงหลายล้านคนทั่วโลกพิสูจน์แล้วว่าได้ผลจริงและมีความปลอดภัยสูง คล้ายกับการคลอดก่อนกำหนด สามารถทำเองที่บ้านได้โดยปลอดภัย รับประกันได้ผลดี ท่านจะได้รับคำแนะนำจากสูติแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ  ติดต่อ พ.ญ.ปุญญณี โทร. 092-7681838 

ยาสอดทำแท้ง cytotec ผลิตโดยบริษัท Pfizer USA

ตัวยา Misoprostol 200 mcg  ราคาเม็ดละ 500 บาท

 

 ยาสอดทำแท้ง cytotec ผลิตโดยบริษัท Pharmacia USA

ตัวยา Misoprostol 200 mcg  ราคาเม็ดละ 500 บาท

ยาสอดทำแท้ง cytolog ผลิตโดยบริษัท Zydus Cadila Healthcare Ltd. (Alidac)

ตัวยา Misoprostol 200 mcg  ราคาเม็ดละ 500 บาท

ยากินทำแท้ง RU486 ตัวยา Mifepristone ผลิตโดยบริษัท Cipla

ขนาด 200 mg ชื่อการค้า MTPill ราคาเม็ดละ 1200 บาท

ข้อชี้แจงและอธิบาย

          คุณลูกค้าทุกท่านโปรดมั่นใจได้ว่ายาที่ได้รับไม่ใช่ของปลอมแน่นอนและไม่มีการหลอกลวงใดๆทั้งสิ้น เราไม่อยากเสียเครดิตจากการหลอกลวงลูกค้าแม้แต่คนเดียว เราต้องการช่วยเหลือท่านแก้ปัญหา โดยเน้นในเรื่องความปลอดภัยและความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าเป็นสำคัญ

MTPill (Ru486) มีตัวยา Mifepristone 200mg ลูกค้าโปรดใช้ความระมัดระวัง  Ru ของจีนจะเป็นชนิด 25mg ( 1 แผงมี 6 เม็ด) ถ้าใช้ Ru ของจีนจะต้องรับประทานครั้งละ 8 เม็ด จึงจะได้ปริมาณยา 200mg

วิธีใช้สำหรับอายุครรภ์ต่างๆ

          สำหรับอายุครรภ์ไม่เกิน 9 สัปดาห์ ใช้ยาสอด 4 เม็ด + ยากิน 1 เม็ด ได้ผล 99-100% โดยกินยา Ru486(MTPill) กินตอนท้องว่าง หลังกินยาเสร็จแล้วให้นับเวลาไปอีก 36 ชั่วโมงให้สอดยา ไซโตเทค (Cytotec) อีก 4 เม็ด หลังจากสอดยาแล้ว ให้ใส่ผ้าอนามัยไว้ เลือดจะออกเหมือนประจำเดือน

สำหรับอายุครรภ์ที่เกิน 9 สัปดาขึ้นไปใช้ยาดังนี้

   ท้อง 2-3 เดือน ใช้ยาสอดไซโตเทค(Cytotec) 6 เม็ด

   ท้อง 3-4 เดือน ใช้ยาสอดไซโตเทค(Cytotec) 8 เม็ด

   ท้อง 4-5 เดือน ใช้ยาสอดไซโตเทค(Cytotec) 10 เม็ด

   ท้อง 5-6 เดือน ใช้ยาสอดไซโตเทค(Cytotec) 12 เม็ด

   ท้อง 6-7 เดือน ใช้ยาสอดไซโตเทค(Cytotec) 12 เม็ด

   *** ท้อง เกิน 7 เดือนไปแล้ว ไม่แนะนำให้ทำแท้ง เพราะจะเป็นการคลอดก่อนกำหนด เด็กสามารถรอดชีวิตได้ ***

การสั่งซื้อ

โทรสั่งซื้อที่เบอร์  092-7681838 เพื่อแจ้งอายุครรภ์ รับคำปรึกษาและรับหมายเลขบัญชีที่ใช้ในการโอนเงิน (การโอนเงินควรโอนเป็นเศษสตางค์เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบเช่น 3900.12)

– โอนเงินเข้าบัญชีแล้วโทรแจ้งรายละเอียดการโอนเงินและแจ้งชื่อ ที่อยู่ที่จะให้จัดส่งทันที

– เราจะจัดส่งสินค้าระบบ EMS (ยาและคู่มือการใช้ยา)

– รอรับสินค้า (กรุงเทพ 2 วัน, ต่างจังหวัด 3 วัน)

 

 การรับประกันสินค้า

 – ทางเว็บไซต์ให้ความมั่นใจกับลูกค้าทุกท่านว่าท่านจะได้รับยาอย่างแน่นอนภายใน2-3วันหลังจากโอนเงิน(เมื่อโอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้งการโอนเงินทันที) หากไม่ได้สินค้าภายใน2วัน ให้โทรขอหมายเลข EMS เพื่อตรวจสอบกับไปรษณีย์ไทยได้

– ยาที่ท่านได้รับจะตรงตามรูปที่โฆษณา อยู่ในฟอยล์ ไม่มีการแกะยาออกจากฟอยล์ บนฟอยล์ประทับตราชัดเจน Cytotec, Cytolog, Ru486(MTPILL) มั่นใจได้100%ว่าเป็นของแท้

– เรายินดีให้คำแนะนำโดยลูกค้าสามารถโทรขอคำปรึกษาเรื่องยาหรือวิธีการใช้ รวมถึงวิธีการปฏิบัติตัวกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเราได้

ติดต่อเรา

– 092-7681838

” ไม่ต้องกังวลเรื่องโอนเงินแล้วไม่ได้รับสินค้านะค่ะ  เว็บไซต์เรายึดถือความซื่อสัตย์กับลูกค้า เราต้องการช่วยเหลือคุณแก้ไขปัญหาด้วยความจริงใจ “

 ปรับปรุงราคาครั้งล่าสุด 03/04/2020

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter

ควรหรือไม่หากจะแก้กฏหมายทำแท้ง

ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าตกใจอย่างยิ่ง เมื่อพบซากเด็กทารกถึงกว่าพันซากบริเวณโกดังเก็บศพวัดไผ่เงิน  และจากการพิสูจน์พบว่าศพดังกล่าวมีสาเหตุมาจากการทำแท้ง หรือถ้าคิดตามประสาชาวบ้านก็คือ ซากศพเด็กทารกที่ยังไม่มีโอกาสแม้แต่จะลืมตาดูโลกเลยด้วยซ้ำ 

ข่าวคราวนี้ทำให้สังคมเริ่มตั้งคำถามกับการทำแท้ง และเริ่มมีการขุดคุ้ยเรื่องราวเกี่ยวกับการทำแท้งต่าง ๆ โดยเฉพาะที่เป็นการทำแท้งแบบผิดกฎหมายมากขึ้น ทำให้เกิดการขยายผลจับกุมสถานที่ทำแท้งเถื่อนหลายแห่ง  ซึ่งปรากฏว่าสถานที่ทำแท้งเถื่อนเหล่านั้น ส่วนใหญ่แทบเป็นการทำแท้งที่ไม่ได้ดำเนินการโดยแพทย์จริงๆ แต่อย่างใด สิ่งนี้นอกจากเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายแล้ว ยังเป็นเรื่องที่อันตรายสำหรับผู้หญิงที่มาทำแท้งอีกด้วย  และแม้ข่าวนี้จะเป็นเรื่องดีในการกวาดล้างคลินิกทำแท้งเถื่อนได้จำนวนหนึ่ง  แต่อย่างไรก็ตาม ข่าวการพบที่น่าสลดใจในครั้งนี้ก็ไม่อาจช่วยให้ใครหลาย ๆ คนหันกลับมามองสังคมไทยในทิศทางที่ดีขึ้นได้ ด้วยเหตุนี้เราจึงจำเป็นต้องหาแนวทางแก้ไขเพื่อกอบกู้ความรู้สึกของคนในสังคมไทยกลับคืนมาในเรื่องนี้

แล้วอะไรคือสิ่งที่ควรแก้ไขเพื่อจัดการกับปัญหาดังกล่าว ?  ตอนนี้เริ่มมีสิ่งหนึ่งที่ถูกกล่าวถึงในการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ก็คือเรื่องของกฎหมาย ซึ่งกฎหมายที่ว่าด้วยการทำแท้งนั้นได้มีหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดคือ  เริ่มมีการใช้ประมวลกฎหมายตราสามดวงในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ในหมวดของพระอัยการทาส มาตรา 94  โดยมีสาระเป็นการแบ่งกำหนดการตั้งครรภ์ออกเป็นสองช่วง  คือช่วงสามเดือนแรกที่เรียกว่า “เขตรักษาท้อง” และช่วงหลังจากสามเดือนจนครบกำหนดคลอดเรียกว่า “ทศมาส”  ซึ่งในกฎหมายฉบับนี้กล่าวว่า  ไม่ว่าได้ตั้งครรภ์จะคลอดหรือแท้งก็ตาม ก็ให้ถือว่าเป็นการคลอดเด็กทั้งสิ้น  และการคลอดเด็กนั้นก็ยังให้สิทธิแก่ผู้หญิงในการที่จะทำคลอดหรือทำแท้ง  ดังเหตุผลที่ปรากฎในเอกสารประกอบการประชุมระดับชาติเรื่อง  “การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ : ประเด็นท้าทายการให้บริการทางด้านสาธารณสุขของรัฐ”  จัดโดย  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ณ โรงแรมปรินซ์พาเลส  เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2538  ซึ่งเหตุผลทั้งสองข้อมีดังนี้คือ (1) การตั้งท้องของหญิงทุก ๆ คนนั้น  ไม่ว่าจะเป็นผู้ดีหรือไพร่ เป็นไทหรือเป็นทาส  จะท้องได้ก็ต่อเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายเท่านั้น  ดังนั้นผู้ชายที่เป็นพ่อต้องรับผิดชอบ   ดูแลเอาใจใส่เป็นธุระต่อการตั้งท้องของผู้หญิง  ให้ผู้หญิงมี  ‘ความพร้อม’  ทั้งกายและใจในการจะเป็นแม่เด็ก และ (2) ถ้าผู้ชายที่เป็นพ่อไม่สนใจดูแล ทอดทิ้งจนผู้หญิง ‘ขาดความพร้อม’  จะด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ดี แล้วผู้หญิงต้องไปทำแท้ง  กฎหมายถือว่าเป็นการคลอดแล้วเด็กตาย  ในกรณีที่ผู้หญิงเป็น ‘เมียทาส’ ให้ปรับสถานภาพเป็น ‘เมียไท’ เลย  ค่าตัวในการขายเป็นทาสทั้งหมดไม่ต้องชดใช้อีก

จากกฎหมายนี้แสดงให้เห็นว่า  ประเทศไทยให้ความสำคัญกับผู้หญิงในการให้สิทธิเรื่องของการคลอด  ซึ่งถ้ามองในมุมมองของสิทธิสตรีแล้วนับว่าเป็นเรื่องที่ดี  แต่ถ้ามองในมุมมองของสิทธิเด็กจะพบว่ามีข้อกังขาอยู่มาก  เพราะเด็กในครรภ์แทบจะไม่ได้รับการคุ้มครองเลย  และนอกจากที่ตัวบทกฎหมายนี้จะมีข้อกังขาแล้ว ในยุคหนึ่งที่ต่างชาติเริ่มเข้ามามีบทบาทอย่างมากในสังคมไทย  เรื่องของการทำแท้งดูจะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนทางความรู้สึกของคนในสังคมโลกตะวันตก  ประจวบกับคำสอนแทบจะทุกศาสนา ก็ยังถือว่าเรื่องของการทำแท้งนี้เป็นเรื่องของการทำบาปอย่างมาก  จึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎหมายเรื่อยมา